پروفایل خانم های اصفهان


25 Mar


#کدهای_جوان_اصفهان

اصفهان

کد 300 

سن 38 

قد: 170

وزن: 75

رنگ پوست: سفید 

مسکن   اصفهان کاوه

پذیرش: همه روزه به غیر از جمعه ها با هماهنگی قبلی

مهریه 'عدم دخول':  140 هزارتومان

 https://t.me/ezdiwaj

 معرفی: 70 هزار تومان

--------------------------------


اصفهان

کد 302

سن 25

قد  160

⚖وزن  64

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش اصفهان اتوبان صیاد شیرازی

 پذیرش ساعت 15 تا 23

پذیرش آقایان 22 تا 48 سال

مهریه یک ساعت عدم دخول

160 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان


---------------------------------------

#کدهای_یائسه_اصفهان

اصفهان . شهر بهارستان

 کد 303

سن 49 یائسه

قد 170

⚖وزن 80

رنگ پوست گندمی روشن

مهریه یک ساعت مدخوله 120 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش شهرک بهارستان اصفهان

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 22 

روزهای پذیرش همه روزه

معرفی 50 هزار تومان

اصفهان . شهر بهارستان

-----------------------------------

 #کد 304

سن 49 یائسه

قد 165

⚖وزن 75

رنگ پوست گندمی روشن

مهریه یک ساعت مدخوله

120 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش شهرک بهارستان اصفهان

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 23

روزهای پذیرش همه روزه

معرفی 50 هزار تومان

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING