پروفایل خانم های شیراز


30 May


#کدهای_جوان_شیراز

🏞 شیراز

کد 713

سن 27

قد 160

⚖وزن 54

رنگ پوست سفید

محل پذیرش شیراز سیاحتگر

ساعت پذیرش باهماهنگی

روزهای پذیرش باهماهنگی

پذیرش با تاخیر

مهریه یک ساعت عدم دخول

200 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

 

شیراز


------------------------

🏞 شیراز

کد721

سن 24

قد 170

⚖وزن 78

رنگ پوست سفید

محل پذیرش شیراز سراج

ساعت پذیرش. 10تا 19

روزهای پذیرش باهماهنگی

پذیرش و پاسخگویی با تاخیر

مهریه عدم دخول 160 هزار تومان


 https://t.me/ezdiwaj


معرفی 70 هزار تومان------------------------------------

🏞 شیراز

کد723

سن 30

قد 169

⚖وزن 68

رنگ پوست سفید

محل پذیرش شیراز معالی آباد

ساعت پذیرش. 11 تا 23

روزهای پذیرش باهماهنگی


مهریه عدم دخول 200 هزار تومان


 https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING