پروفایل خانم های کرج


25 Mar

#کدهای_جوان_کرج

کرج

کد82

سن 38

قد 155

⚖وزن 75

رنگ پوست 

محل پذیرش کرج شهرک بنفشه

ساعت پذیرش حضوری 11 تا 18

روزهای پذیرش روز های فرد

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

فقط پذیرش آقایان بالای 30 سال

حق معرفی : 70 هزارتومان
----


کرج

کد 83

سن 38

قد 162

⚖وزن 70

رنگ پوست سفید

محل پذیرش کرج فردیس

ساعت پذیرش حضوری 12 تا 20

روزهای پذیرش همه روزه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومانکرج

کد87

سن 31

قد 170

⚖وزن 78

رنگ پوست  سبزه روشن

محل پذیرش کرج گلشهر شهرک بهاران

ساعت پذیرش حضوری با ایشان هماهنگ میشود

روزهای پذیرش 

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومانکرج

کد88

سن 34

قد 170

⚖وزن 74

رنگ پوست  سفید

محل پذیرش کرج گلشهر

ساعت پذیرش 8 الی 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم_دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان


----------------


کد 1034

::سن 38

:قد  160

⚖وزن  72

:رنگ پوست سفید

:محل پذیرش  کرج مارلیک فردیس

::ساعت پذیرش حضوری 9 تا 21

:روزهای پذیرش  همه روزه بجز تعطیلات

مهریه یک ساعت عدم دخول 140 هزار تومان


معرفی 70 هزار تومان


محصنین کرج

کرج

کد1009

::سن 34

:قد 164

⚖وزن 59

:رنگ پوست سبزه

:محل پذیرش  #کرج .دولت اباد

::ساعت پذیرش حضوری 13 تا 19

:روزهای پذیرش همه روزه

::مهریه یک ساعت #عدم_دخول 150  هزار تومان


معرفی 70 هزار تومان


محصنین کرج

کد 1037

::سن 35

:قد 165

⚖وزن 60

:رنگ پوست گندمی

:محل پذیرش : گلشهر کرج

: همه روزه بجز جمعه ها 

ساعت پذیرش 12 تا 19

::مهریه یک ساعت عدم دخول

::150 هزار تومان


معرفی 70 هزار تومان


__________

#موارد_یائسه_مدخوله_کرج


 کد 40

سن 49

قد 160

⚖وزن 67

رنگ پوست گندومی

مهریه یک ساعت مدخوله

120 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش مهرشهر کرج کیان مهر

ساعت پذیرش حضوری 9 تا 21

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

حق مشاوره :50 هزارتومانروزهای پذیرش همه روزه

پذیرش آقایان زیر 50 سال

حق مشاوره :50 هزارتومان


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING